Verwijzing rapportage

De behandeling van een diëtist verloopt vaak op advies van een huisarts of specialist.  U kunt echter ook zonder verwijzing bij ons terecht. Signaleren we tijdens de intake of begeleiding gezondheidsklachten, dan adviseren we u om alsnog contact op te nemen met uw arts.

De diëtist van De Zoete Appel maakt altijd een rapportage voor de verwijzer over de begeleiding die u hebt gehad. Hierin staat onder andere beschreven op welke manier u bent begeleid, welke afspraken zijn gemaakt en op welke wijze u veranderingen in uw voedingspatroon en leefstijl hebt gebracht. Ook vermelden we in de rapportage ons advies voor verdere begeleiding.  
Komt u zonder verwijsbrief dan overleggen we met u over de wijze van rapporteren.