Samenwerking met derden

Om onze begeleiding zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op uw situatie is soms overleg met andere zorgverleners nodig.

Vaak zoeken wij overleg met uw huisarts. Maar ook met bijvoorbeeld schoolartsen, kinderartsen, psychologen, orthopedagogen, internisten, mentoren of leerkrachten nemen wij bij vragen of onduidelijkheden contact op. Uiteraard doen wij dit pas na overleg met u!

Overleg met andere zorgverleners vindt in eerste instantie telefonisch of via e-mail plaats. Indien nodig zijn wij aanwezig tijdens patiënt-overleguren.