Onze werkwijze

Doel
Onze werkwijze richt zich op verbetering van uw gezondheid. Wij streven ernaar dat de veranderingen in uw voedingspatroon met niet teveel moeite tot uw goede gewoonten gaan behoren, waarbij u zich fitter en gezonder gaat voelen.

Hoe?  Bij het opstellen van onze adviezen stellen wij gezamenlijk een plan op waarmee u geleidelijk veranderingen in uw voedingspatroon leert aan te brengen. Wij geven geen standaard dieetlijst mee, maar stemmen ons advies af op uw situatie, culturele achtergrond, wensen en behoeften.
Betrokkenheid, aandacht en tijd voor onze patiënt zijn belangrijke uitgangspunten in onze begeleiding. Iedereen is anders en juist dat maakt ons werk zo bijzonder en uitdagend. 

Beweging
Gebleken is dat het bevorderen van beweging een cruciale rol speelt bij het aanslaan van een voedingsinterventie. In onze begeleiding is het (bijna) altijd een onderdeel van het gesprek. De Zoete Appel biedt zelf ook een beweegactiviteit aan waaraan mensen kosteloos kunnen deelnemen. Maandelijks wordt er een wandelactiviteit georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u op deze site.

Overleg
Indien nodig hebben wij overleg (telefonisch of schriftelijk) met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of behandelend arts. Hierdoor kunnen wij onze begeleiding beter op uw situatie afstemmen.