Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best om u naar alle tevredenheid te begeleiden.

Mocht u, ondanks onze inzet, niet tevreden zijn over de begeleiding, probeer dit dan altijd eerst te bespreken met uw begeleidende diëtist. Blijven de klachten bestaan, neem dan contact op met een andere diëtist van De Zoete Appel.

Lukt het niet om de klacht met de diëtisten van De Zoete Appel op te lossen, stuur dan een klachtenformulier naar:

Diëtisten Coöperatie Nederland
Landelijke Klachtencommissie Paramedici 1e Lijn
Bredevoortsestraatweg 66
7121 BK Aalten.

klachtenformulier_zoete_appel.pdf pdf | 78.1 KB

Klachtenformulieren kunt u via uw diƫtist ontvangen of download hier het formulier.