Stagiaires

Regelmatig geeft De Zoete Appel de gelegenheid aan studenten van diverse opleidingen om onderzoek uit te voeren praktijkervaring op te doen.

Soms werken deze studenten op de achtergrond maar vaker zien onze clienten deze studenten ook aan het werk en kunt u zelfs meemaken dat een student (een deel van) het consult uitvoert.

Wij vinden het waardevol en belangrijk dat deze studenten zo veel mogelijk praktijkervaring kunnen opdoen. Wij hopen dus van harte dat u daaraan mee wilt werken als dat aan de orde komt tijdens uw consult. Wij zullen u altijd om toestemming vragen en respecteren het wanneer u daarvan afziet.

Momenteel loopt Iris Knol stage bij ons. Zij is vierde jaars student HBO-Voeding en Dietetiek van NTI. Zij heeft in de periode mei t/m november 2022 bij ons al een praktische stage gelopen waarbij zij ook spreekuur draaide. Momenteel werkt zij bij ons aan een afstudeeropdracht die zij in de zomer van 2023 zal afronden.

Daarnaast vervult de 3de jaars student Voeding en Dietetiek van de HvA, Anne Valkenburg, haar minor-stage bij ons. Zij doet dat van maart tot eind juni 2023. Zij zal regelmatig aanwezig zijn bij consulten en zal daar ook delen van uitvoeren.

In de tweede helft van 2021 waren Tarquin Slemmer en Chiara Samito bij ons in huis. 4de jaars studenten Voeding en Dietetiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Zii voerden dietistische consults en voerden een praktijkopdracht uit waarbij zij gezonde recepten ontwikkelden voor een opvanghuis in Amsterdam. Beide hebben hun stage goed afgerond.

In de eerste helft van 2021 was Nina van Leeuwen bij ons. Zij was toen 2de jaars student aan de Haagse Hogeschool en voldet daar de opleiding Voeding en Dietetiek. Tijdens haar stage heeft zij veel geleerd over het dietitisch consult en zich nader kunnen verdiepen in vegetarische voeding. Zij heeft haar stage zeer goed afgerond.

In 2019 en 2020 was Marloes Boon bij ons actief betrokken als stagiaire. Zij volgde toen de HBO-opleiding Voeding en Dietetiek in Den Haag. Inmiddels is zij afgestudeerd en zijn wij heel erg blij dat zij nu bij ons werkt!

In 2018 was er één student betrokken bij De Zoete Appel:

Student psychologie Nadine Mounfik deed onderzoek vanuit haar opleiding Toegepaste Psychologie op de HvA. Ze was benieuwd naar de motivatieaspecten van Turkse en Marokkaanse vrouwen om gezonde keuzes te maken in de voeding, en ging dit onderzoeken onder cliënten van De Zoete Appel tussen Feb en Jun 2018.

In 2016 en 2017 waren er diverse studenten actief bij ons:

Celine van den Bosch was een derde jaars studente Voeding en Dietetiek aan de HvA. Tijdens haar minorstage liep zij mee met de diëtisten en voerde zij een opdracht uit op SBO De Kans. Zij was bij ons tot juni 2017.

Vidhi van Manen, was in 2016 studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool en deed onderzoek naar de effectiviteit van het diëtistisch consult. Zij ging verder met ons langlopende klanttevredenheidsonderzoek. Zij was bij ons betrokken in de periode februari 2016 tot begin 2017. Haar onderzoek en verslag zijn zeer goed beoordeeld. Na het afronden van haar opleiding is Vidhi bij ons gaan werken op de locaties in Westerpark en Oost-Watergraafsmeer. Zij heeft zich  gespecialiseerd in het begeleiden van patienten met Diabetes Mellitus type 2, zwangeren met Diabetes en kinderen. Vidhi heeft in april 2022 de stap gezet om met haar gezin te emigreren naar Engeland en hebben we, helaas, afscheid van haar genomen.

Jill Hendrix, 4de jaars studente Voeding en Dietetiek van de HvA, kwam zich bekwamen in het diëtistisch consult. Zij liep daartoe 2 dagen per week mee in de praktijken aan de Kuipersstraat en in Osdorp. Daarnaast ging zij verder met het verbeteren van het voedingslessenplan van SBO De Kans. In januari 2017 was zij klaar met haar stage-periode en heeft zij afscheid genomen.

Yvonne de Vries, was 3de jaars studente Voeding en Dietetiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft ons lesprogramma voor SBO De Kans gedeeltelijk opnieuw vormgeven en heeft zich  bezighouden met het diëtistisch consult. Zij was bij ons betrokken in de periode van februari tot juli 2016.

Doris Verhoeff, was 1ste jaars studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool. Zij had de opdracht om schriftelijk materiaal te ontwikkelen voor patiënten met ondervoeding en menu-tips te ontwikkelen voor personen met PDS-klachten. Daarnaast was zij aanwezig zijn bij enkele diëtistische consulten. Zij was bij ons betrokken in februari, maart en april 2016.