Stagiaires

Regelmatig geeft De Zoete Appel de gelegenheid aan studenten van diverse opleidingen om onderzoek uit te voeren praktijkervaring op te doen.

Soms werken deze studenten op de achtergrond maar vaker zien onze clienten deze studenten ook aan het werk en kunt u zelfs meemaken dat een student (een deel van) het consult uitvoert.

Wij vinden het waardevol en belangrijk dat deze studenten zo veel mogelijk praktijkervaring kunnen opdoen. Wij hopen dus van harte dat u daaraan mee wilt werken als dat aan de orde komt tijdens uw consult. Wij zullen u altijd om toestemming vragen en respecteren het wanneer u daarvan afziet.

Momenteel is op de donderdag Nina van Leeuwen bij ons. Zij is 2de jaars student aan de Haagse Hogeschool en volgt daar de opleiding Voeding en Dietetiek. Zij loopt stage bij ons tot juli 2021.

In 2019 en 2020 was Marloes Boon bij ons actief betrokken als stagiaire. Zij volgde toen de HBO-opleiding Voeding en Dietetiek in Den Haag. Inmiddels is zij afgestudeerd en zijn wij heel erg blij dat zij nu bij ons werkt!

In 2018 was er een student betrokken bij De Zoete Appel:

Student psychologie Nadine Mounfik deed onderzoek vanuit haar opleiding Toegepaste Psychologie op de HvA. Ze was benieuwd naar de motivatieaspecten van Turkse en Marokkaanse vrouwen om gezonde keuzes te maken in de voeding, en ging dit onderzoeken onder cliënten van De Zoete Appel tussen Feb en Jun 2018.

In 2016 en 2017 waren er diverse studenten actief bij ons:

Celine van den Bosch was een derde jaars studente Voeding en Dietetiek aan de HvA. Tijdens haar minorstage liep zij mee met de diëtisten en voerde zij een opdracht uit op SBO De Kans. Zij was bij ons tot juni 2017.

Vidhi van Manen, was in 2016 studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool en deed onderzoek naar de effectiviteit van het diëtistisch consult. Zij ging verder met ons langlopende klanttevredenheidsonderzoek. Zij was bij ons betrokken in de periode februari 2016 tot begin 2017. Haar onderzoek en verslag zijn zeer goed beoordeeld. Inmiddels is Vidhi afgestudeerd en werkt zij bij ons o.a. op de locatie in Westerpark:  Vroedvrouwenpraktijk van der Hoop aan de van der Hoopstraat. Zij heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het begeleiden van patienten met Diabetes Mellitus type 2, kinderen en begeleidt ook zwangeren met Diabetes.

Jill Hendrix, 4de jaars studente Voeding en Dietetiek van de HvA, kwam zich bekwamen in het diëtistisch consult. Zij liep daartoe 2 dagen per week mee in de praktijken aan de Kuipersstraat en in Osdorp. Daarnaast ging zij verder met het verbeteren van het voedingslessenplan van SBO De Kans. In januari 2017 was zij klaar met haar stage-periode en heeft zij afscheid genomen.

Yvonne de Vries, was 3de jaars studente Voeding en Dietetiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft ons lesprogramma voor SBO De Kans gedeeltelijk opnieuw vormgeven en heeft zich  bezighouden met het diëtistisch consult. Zij was bij ons betrokken in de periode van februari tot juli 2016.

Doris Verhoeff, was 1ste jaars studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool. Zij had de opdracht om schriftelijk materiaal te ontwikkelen voor patiënten met ondervoeding en menu-tips te ontwikkelen voor personen met PDS-klachten. Daarnaast was zij aanwezig zijn bij enkele diëtistische consulten. Zij was bij ons betrokken in februari, maart en april 2016.