Voeding bij functionele maag- en darmklachten zoals PDS

Maag- en darmklachten komen veel voor in Nederland. Omdat je eten elke dag door je maag en darmen gaat, speelt voeding een cruciale rol bij de behandeling van deze ziekten.

Al je eten passeert je maag en je darmen. Geen wonder dat je met je voeding je maag- en darmklachten kunt verbeteren én verslechteren.

Veel mensen met chronische maag- en/ of darmklachten durven, uit angst voor de klachten, veel producten niet meer te eten of te drinken. Dat kan lijden tot slechte voedingsgewoontes met kans op voedingstekorten en zelfs ondervoeding.

De diëtist kan samen met iemand de voeding analyseren en de klachten in kaart brengen. Vervolgens kan er een plan gemaakt worden om de voeding weer te optimaliseren en de klachten te verminderen.

Sinds enkele jaren doen we ervaringen op met het toepassen van het FODMaP-dieet bij mensen met PDS (prikkelbare darm syndroom).