Overzicht specialisaties

Bij de diëtisten van De Zoete Appel zijn alle kinderen, jongeren en volwassenen met een voedingsgerelateerd gezondheidsprobleem welkom.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • Overgewicht en obesitas;
  • Suikerziekte (Diabetes Mellitus type I en II);
  • Voeding bij COPD;
  • Hart- en vaatziekten (hypercholesterolaemie en hypertensie);
  • Ondergewicht en ondervoeding; 
  • Voeding vóór en tijdens zwangerschap;
  • Voeding bij kinderen en tieners
  • .
  • FODMaP-dieet
  • Voedingsadviezen in voorbereiding op Bariatrische Chirurgie (maagverkleining)

De doelgroep van De Zoete Appel bestaat voor een deel uit patiënten met een buitenlandse (voornamelijk Marokkaans, Turks, Surinaams, Antiliaans ) achtergrond. Wij hebben veel ervaring met de voedingsgewoonten van deze culturen.