Overgewicht en obesitas

Steeds meer mensen, maar ook kinderen en jongeren ontwikkelen overgewicht en obesitas (zwaar overgewicht). Hierdoor ontstaan eerder welvaartziekten als suikerziekte (Diabetes Mellitus) en hart- en vaatziekten.

Bij individuele begeleiding zal de dietist met u in gesprek gaan en samen met u een plan opstellen met haalbare doelen. U leert over het maken van gezonde keuzes en omgaan met uw eigen valkuilen. Waarop kunt u letten bij het inkopen van etenswaren en wat zijn normale porties.

Daarnaast hecht De Zoete Appel waarde aan samenwerking met fysiotherapeuten en psychologen. Voeding, beweging en welbevinden worden hierin gecombineerd.