Ketenzorg

Ketenzorg
De Zoete Appel heeft al enige jaren ervaring met het begeleiden van patiënten binnen de ketenzorg.
Het gaat hierbij om patienten met diabetes mellitus, COPD of cardiovasculaire aandoeningen.
We werken o.a. in de ketenzorgprogramma’s van Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA), de  Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ), Huisartsencooperatie De Baarsjes en Huisartsengroep Diemen, Duivendrecht en Betondorp (DDB).

De diëtist van De Zoete Appel geeft voedingsvoorlichting en begeleidt deze patiënten individueel of in kleine groepjes. Daarbij is een nauwe samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist van De Zoete Appel. 

Ketenzorg zorgt voor een overzichtelijke, intensieve maar ook vooral éénduidige begeleiding.