Nieuwsbrieven

Regelmatig brengt De Zoete Appel een nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar onze zorgcollega's zoals huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.
Ze zijn hier ook na te lezen.