Klachten

Mocht u een klacht hebben dan vragen we u als eerste contact op te nemen met De Zoete Appel tel 06-47014024 om uw klacht voor te leggen. Vaak kan in een gesprek het probleem en de klacht worden opgelost.

Komt u er toch niet uit en blijft u bij uw klacht dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillenregeling Paramedici.
Deze wordt uitgevoerd door het KlachtenloketParamedici (KLP).
Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar u terecht kunt met vragen (030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl)