informatie voor verwijzers

NIEUWS voor verwijzers:
Per 1 oktober 2023 gaat Teresi Hofstede door als dietist bij De Dieetpraktijk waar we een samenwerking mee zijn aangegaan.
Zij blijft op dezelfde locaties (Watergraafsmeer, Oud-Oost en De Pijp) werken. U kunt dus blijven verwijzen. Alle Zorgdomein Producten van de Zoete Appel worden omgezet naar De Dieetpraktijk.

 

Extra aandacht voor verhoogde risico op ondervoeding bij Covid-19 patiënten

Een groot deel van de patiënten met zowel milde als ernstige symptomen ervaren klachten zoals dyspnoe, anosmie, ageusie, misselijkheid, braken, diarree waarbij tevens vaak sprake is van (fors) verminderde eetlust en verminderde voedselinname. Dit heeft als gevolg ongewenst gewichtsverlies en met name verlies van spiermassa. Hierdoor verslechtert de voedingstoestand, waardoor het risico op complicaties toeneemt en het herstel van COVID-19 wordt bemoeilijkt. Behoud van een goede voedingstoestand is van groot belang tijdens ziekte en herstel.

Het is belangrijk om bij Covid-19 patiënten navraag te doen naar eetlust en/ of intake en gewichtsverloop.
Verwijs uw COVID-19 patiënt naar een diëtist als blijkt dat er sprake is van:

  • Verminderde eetlust
  • Verminderde inname van voeding
  • Onbedoeld gewichtsverlies

Meer informatie over herkenning en behandeling van ondervoeding is te vinden in deze factsheet; https://www.alliantievoeding.nl/kennis-en-media/bestanden/260

De eerstelijnsdiëtist begeleidt patiënten die;

  • zijn overgedragen vanuit het ziekenhuis van verpleegafdeling en/of IC.
  • zijn overgedragen vanuit het verpleeghuis of revalidatiecentrum.
  • in thuisquarantaine ziek zijn geweest en worden verwezen door de huisarts of door een andere zorgprofessional zoals fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, (wijk)verpleegkundige. 

De eerstelijns diëtisten in Amsterdam met aandachtsgebied ondervoeding zijn op postcode vindbaar op: www.toad.amsterdam/zoek-een-dietist.

Verwijzen

U kunt een patiënt verwijzen naar ons wanneer u maar enigszins het vermoeden heeft dat een voedingsadvies kan bijdragen aan de gezondheid van uw patient. Graag zien wij dan een verwijsbrief met een omschrijving van de verwijsreden vergezeld van relevante diagnostiek.
Een duidelijke verwijsbrief kan bijdragen tot een efficiënte behandeling. Bij verwijzing op indicatie van de huisarts zal er altijd een terugrapportage plaatsvinden.
Verwijsindicaties zijn gemakkelijk terug te vinden op De Artsenwijzer Diëtetiek.

Verwijsbrief
U kunt met medeweten van de patiënt de verwijsbrief aan ons doen toekomen via zorgdomein of via zorgmail. Gebruik bij zorgmail het volgende adres: dezoeteappeldieetadvisering@ringamsterdam.nl.
Ook kunt u de verwijsbrief meegeven aan uw patient

DTD: directe toegankelijkheid diëtisten
Patiënten kunnen ook zonder verwijsbrief bij de diëtist terecht. Wanneer een cliënt zich bij ons meldt zonder verwijsbrief zullen wij altijd een screening toepassen. In overleg met de cliënt zullen wij diens huisarts al dan niet op de hoogte stellen van aard en duur van de begeleiding.

Ketenzorg
Uw patiënten komen in aanmerking voor een vergoeding van dieetkosten vanuit de basisverzekering wanneer zij vallen onder de ketenzorg. Het gaat hierbij om dieetadvies bij DMII, COPD en CVRM in een zorgprogramma. De Zoete Appel heeft al enige jaren ervaring met het begeleiden van patiënten binnen de ketenzorg. We werken o.a. in de ketenzorgprogramma’s van:

Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA),
Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid (CHAGZ), 
Huisartsen Coöperatie Baarsjes
en
Huisartsen Diemen, Duivendrecht en Betondorp (DDB).


Nieuwsbrief
De Zoete Appel brengt regelmatig een nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar onze zorgcollega's zoals huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Wilt u op onze mailinglijst geplaatst worden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar info@dezoeteappel.nl.

De nieuwsbrieven zijn ook altijd terug te vinden op onze website. Klik daartoe op deze link:  http://www.dezoeteappel.nl/nieuwsbrieven/

Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van De Zoete Appel of wilt u gebruik maken van onze diensten neem dan rechtstreeks contact met ons op via telefoonnummer 06-47014024 of fax-nummer 084 8691660.
U kunt ook een mail sturen naar: info@dezoeteappel.nl