informatie voor verwijzers

Verwijsbrief
Gebruikelijk is om de verwijsbrief mee te geven aan uw patiënt.
Is dit niet mogelijk dan kunt u met medeweten van de patiënt de verwijsbrief aan ons mailen via zorgmail. Gebruik daartoe het volgende adres: dezoeteappeldieetadvisering@ringamsterdam.nl.

Verwijzen
U kunt een patiënt verwijzen naar ons wanneer u maar enigszins het vermoeden heeft dat een voedingsadvies kan bijdragen aan de gezondheid van uw patient. Graag zien wij dan een verwijsbrief met een omschrijving van de verwijsreden vergezeld van relevante diagnostiek.
Een duidelijke verwijsbrief kan bijdragen tot een efficiënte behandeling. Bij verwijzing op indicatie van de huisarts zal er altijd een terugrapportage plaatsvinden.
Verwijsindicaties zijn gemakkelijk terug te vinden op De Artsenwijzer Diëtetiek.

DTD: directe toegankelijkheid diëtisten
Patiënten kunnen ook zonder verwijsbrief bij de diëtist terecht. Wanneer een cliënt zich bij ons meldt zonder verwijsbrief zullen wij altijd een screening toepassen. In overleg met de cliënt zullen wij diens huisarts al dan niet op de hoogte stellen van aard en duur van de begeleiding.

Ketenzorg
Uw patiënten komen in aanmerking voor een vergoeding van dieetkosten vanuit de basisverzekering wanneer zij vallen onder de ketenzorg. Het gaat hierbij om dieetadvies bij DMII, COPD en CVRM in een zorgprogramma. De Zoete Appel heeft al enige jaren ervaring met het begeleiden van patiënten binnen de ketenzorg. We werken o.a. in de ketenzorgprogramma’s van Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA), CHAGZ, Huisartsen Coöperatie Baarsjes en Huisartsen Diemen, Duivendrecht en Betondorp.

Nieuwsbrief
De Zoete Appel brengt regelmatig een nieuwsbrief uit die verstuurd wordt naar onze zorgcollega's zoals huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Wilt u op onze mailinglijst geplaatst worden voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar info@dezoeteappel.nl.

De nieuwsbrieven zijn ook altijd terug te vinden op onze website. Klik daartoe op deze link:  http://www.dezoeteappel.nl/nieuwsbrieven/

Meer weten?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van De Zoete Appel of wilt u gebruik maken van onze diensten neem dan rechtstreeks contact met ons op via telefoonnummer 020 7371688 of fax-nummer 084 8691660.
U kunt ook een mail sturen naar: info@dezoeteappel.nl