Artsenwijzer Dietetiek

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt verwezen wordt.

Goede voedingszorg op het juiste moment.
Volg het stappenplan op www.artsenwijzerdietetiek.nl