Afscheid genomen van Ihsane Abdallaoui

Helaas heeft Ihsane haar werk bij ons beëindigd en we hebben met ingang van 1 januari j.l. afscheid van haar genomen. Ihsane was een fijne collega en is een gemotiveerde diëtiste. Wij wensen haar succes in heden en toekomst!

Nieuws