Welkom bij de zoete appel

Extra bericht i.v.m. Corona-virus.

21 maart 2021.  De maatregen rondom het corona-virus gelden nog steeds.  Wij mogen mensen ontvangen en doen face-to-face-afspraken op de locaties.  Wij houden ons aan de veiligheidseisen.

Waar nodig en wenselijk, zullen wij op afstand (telefonisch of via beeldbellen) consulteren. Bij deze afweging houden wij ons aan de door het RIVM gestelde veiligheids-criteria. Natuurlijk komen wij aan uw wens tegemoet als u op voorhand kiest voor een telefonisch- of beeldbelconsult.

Op alle locaties bent u verplicht om bij binnentreden van het gebouw een mond-neus-masker te dragen, de handen te ontsmetten en de 1,5 meter afstand te handhaven. 

Wij voeren huisbezoeken uit. Maar alleen op mede-verzoek van de huisarts. Wij verzoeken u om tijdens een huisbezoek de 1,5 meter afstand te waarborgen. De diëtist zal een mond-neus-masker dragen.

Wanneer u contact met ons zoekt voor het maken van een afspraak zullen we u een paar vragen stellen om in te schatten of het veilig en wenselijk is dat u naar de praktijk komt óf dat we de intake en behandeling telefonisch of via beeldbellen doen. Dit geldt ook voor een mogelijk huisbezoek.

Heeft u een afspraak in de praktijk (maar ook bij een huisbezoek) dan is het belangrijk dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  • Kom op tijd en niet te vroeg. De wachtkamermogelijkheid is beperkt
  • Geen handen schudden
  • Handen wassen of ontsmetten voor en na de afspraak
  • 1 persoon per diëtist
  • Hoest en nies in je elleboog. Liever nog, gebruik een papieren zakdoek
  • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten en van de diëtist
  • Bij griep of andere luchtwegklachten bij u of uw gezinsleden, blijft u thuis (een huisbezoek door een van de diëtisten kan dan ook niet plaatsvinden)
  • Bij bezoek aan onze locaties bent u verplicht om in het gebouw een mond-neuskapje te dragen.

Heeft u Covid 19 gehad?

Heeft u onlangs Covid 19 doorgemaakt en ondervindt u nog dagelijks klachten van deze ziekte zoals:  gewichtsverlies, vermoeidheid, kortademigheid, slechte eetlust en/of smaakverlies? Dan bent u gebaat bij begeleiding door een diëtist in combinatie met fysiotherapie.
Diëtisten van De Zoete Appel kunnen u helpen. Er worden 4 uren extra vergoed door uw zorgverzekering als u zich meldt met een verwijzing van uw huisarts en u deelneemt aan een landelijk onderzoek dat wij ondersteunen.
Neem contact met ons op als u daarvan gebruik wilt maken.

Corona-adviezen

Tijdelijk hebben we op deze site een extra pagina waarop u adviezen kunt lezen i.v.m. Corona. 

Volg ook onze actuele nieuwsberichten

Wij, de diëtisten van De Zoete Appel, geven voedingsvoorlichting en dieetadviezen aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Dit doen we met een stap-voor-stap aanpak. In overleg met u gaan we uw voedingswijze aanpassen aan uw eigen wensen en hulpvraag. We doen dit met betrokkenheid, aandacht en tijd voor uw persoonlijke situatie. Hierbij houden we rekening met uw gewoonten en culturele achtergrond.
De begeleiding bestaat bijna altijd uit meerdere consulten die zowel informatief als coachend zijn en als doel hebben om u op weg te helpen in uw voedings- en leefstijlaanpassingen.

Ons advies betekent altijd kwaliteit en maatwerk. Standaard dieetlijsten geven wij niet mee.
We verzorgen ook huisbezoeken.

All of our dietitians are happy and able to carry out consultations in English. For one of our dietitians (Vidhi van Manen), is this her native language, having moved from England to the Netherlands in recent years. Click here to find out more about her.

Wilt u door één van ons worden begeleid?
Vul dan het contactformulier in!

Of bel met met 020 7371688
Fax:  084 8691660
 

PrivacyStatement.pdf pdf | 92.1 KB

Privacy Statement

Nieuws