Stagiaires

Regelmatig geeft De Zoete Appel de gelegenheid aan studenten van diverse opleidingen om onderzoek uit te voeren praktijkervaring op te doen.

Soms werken deze studenten op de achtergrond maar vaker zien onze clienten deze studenten ook aan het werk en kunt u zelfs meemaken dat een student (een deel van) het consult uitvoert.

Wij vinden het waardevol en belangrijk dat deze studenten zo veel mogelijk praktijkervaring kunnen opdoen. Wij hopen dus van harte dat u daaraan mee wilt werken als dat aan de orde komt tijdens uw consult. Wij zullen u altijd om toestemming vragen en respecteren het wanneer u daarvan afziet.

Ook in 2017 zijn er weer studenten betrokken bij De Zoete Appel:

Celine van den Bosch is een derde jaars studente Voeding en Dietetiek aan de HvA. Tijdens haar minorstage loopt zij mee met de diëtisten en zij voert een opdracht uit op SBO De Kans. Zij zal bij ons zijn in de periode februari tot en met juni 2017.

In 2016 waren er diverse studenten actief bij ons:

Vidhi van Manen, 4de jaars studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool, deed onderzoek naar de effectiviteit van het diëtistisch consult. Zij ging verder met ons langlopende klanttevredenheidsonderzoek. Zij was bij ons betrokken zijn in de periode februari tot begin 2017. Haar onderzoek en verslag zijn zeer goed beoordeeld. Inmiddels is Vidhi afgestudeerd en werkt zij bij ons op maandag op de locatie in Westerpark:  Vroedvrouwenpraktijk van der Hoop aan de van der Hoopstraat.

Jill Hendrix, 4de jaars studente Voeding en Dietetiek van de HvA, kwam zich bekwamen in het diëtistisch consult. Zij liep daartoe 2 dagen per week mee in de praktijken aan de Kuipersstraat en in Osdorp. Daarnaast ging zij verder met het verbeteren van het voedingslessenplan van SBO De Kans. In januari 2017 was zij klaar met haar stage-periode en heeft zij afscheid genomen.

Yvonne de Vries, was 3de jaars studente Voeding en Dietetiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft ons lesprogramma voor SBO De Kans gedeeltelijk opnieuw vormgeven en heeft zich  bezighouden met het diëtistisch consult. Zij was bij ons betrokken in de periode van februari tot juli 2016.

Doris Verhoeff, was 1ste jaars studente Voeding en Dietetiek van de Haagse Hogeschool. Zij had de opdracht om schriftelijk materiaal te ontwikkelen voor patiënten met ondervoeding en menu-tips te ontwikkelen voor personen met PDS-klachten. Daarnaast was zij aanwezig zijn bij enkele diëtistische consulten. Zij was bij ons betrokken in februari, maart en april 2016.